Openbare Basisschool Den Biekûrf

Onze school

 

Basisschool Den Biekûrf vervult een belangrijke sociale functie in het dorp Babyloniënbroek. Vrijwel alle kinderen uit het dorp bezoeken de school. Daarnaast is de school ook heel aantrekkelijk voor kinderen van buiten Babyloniënbroek. Dat komt omdat we het volgende te bieden hebben:

 

·   We staan open voor alle gezindten

·   We houden rekening  met opvattingen en

    meningen van ouders

·   We vormen een kleine, maar eigentijdse

    schoolgemeenschap waar kinderen leren om goed samen te werken, 

    om goed zelfstandig te werken en om rekening te houden met

    verschillen.

·   We werken met een bijzonder onderwijsconcept waarbij we het

    klassikale systeem hebben losgelaten; we noemen dat “onderwijs anders

    organiseren”

·   We bieden modern onderwijs en werken met actuele lesmethodes in een

    prachtige schoolomgeving. Taal, rekenen en spelling wordt middels

    tabletonderwijs gegeven.

·   Sfeer en geborgenheid zijn kenmerkend voor onze school

·   Er is een hoge mate van betrokkenheid van ouders 

 

Bladerend door het fotoalbum en luisterend naar ons schoollied, kunt u een impressie krijgen van onze activiteiten.

 

Wilt u meer weten? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen! 

0416-351622

 info@denbiekurf.nl

 

O.B.S. Den Biekûrf Broeksestraat 4a 4269 VA Babyloniënbroek 0416-351622  |  info@denbiekurf.nl