Openbare Basisschool Den Biekûrf

Downloads

 
Verlofregeling

Volgens de leerplichtwet dient een kind de school geregeld te bezoeken. Het 'geregeld bezoeken' van de school houdt in dat geen lestijd verzuimd mag worden, zonder dat er gewichtige omstandigheden in het geding zijn en/of er geldige redenen voor het schoolverzuim aanwezig zijn. Met alle scholen in de gemeente Aalburg zijn daarover afspraken gemaakt. Hier kunt u ze lezen.


Verlofregeling Basisschool                    Aanvraagformulier verlofKlachtenmeldingen

Onze school heeft een klachtenregeling die voor alle scholen van de Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena is vastgesteld. Wanneer u een klacht heeft over de gang van zaken die de school betreft, kunt u hiervan gebruik maken.


Klachtenregeling


Jaarplannen

Het team heeft op 10 september 2015 de jaarplannen van vorig jaar geëvalueerd en de nieuwe jaarplannen geschreven. Klik hieronder op de link wanneer u deze plannen wilt inzien.

Jaarplannen 2013-2014

Jaarplannen 2014-2015


Ethische gedragscode

Het Openbaar Onderwijs streeft naar een schoolklimaat dat zich kenmerkt door vertrouwen, respect en acceptatie. Een dergelijk klimaat is een voorwaarde voor zowel het personeel als de leerlingen van onze school om een optimale leer -en  werkprestatie te kunnen leveren. De gedragscode hoopt aan een dergelijk schoolklimaat bij te dragen.

 

Ethische gedragscode.pdf
download 

 


 

 

 

O.B.S. Den Biekûrf Broeksestraat 4a 4269 VA Babyloniënbroek 0416-351622  |  info@denbiekurf.nl