Openbare Basisschool Den Biekûrf

 Deze website is in onderhoud, binnenkort presenteren wij u onze allernieuwste versie!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Welkom op de website van OBS Den Biekûrf!

Broeksestraat 4a

4269 VA  Babyloniënbroek

info@denbiekurf.nl

Tel: 0416-351622

 

 

 

We zijn een kleine maar veelzijdige school gelegen in het prachtige Brabantse Babyloniënbroek. Iedereen is bij ons welkom, ongeacht levensovertuiging, geloof, cultuur of geaardheid. 

 

We werken hard aan een goede inrichting van ons onderwijs. Echter, we vinden het ook heel belangrijk dat leerlingen zich ontwikkelen op allerlei andere gebieden, zodat ze met relevante kennis de maatschappij in gaan.

 

Onze school is natuurlijk veel meer dan alleen deze website. We nodigen u dan ook van harte uit om eens langs te komen! U kunt daarvoor een afspraak maken met onze directeur, Petra Timmermans.

 

In 2014 zijn we gestart met tabletonderwijs. Onze leerlingen verwerken de oefenstof van taal, rekenen en spelling op de tablet. Zij krijgen meteen feedback op hun werk, doordat het systeem het gemaakte werk direct nakijkt. De leerkracht kan elke leerling volgen via het dashbord op haar computer en ingrijpen waar nodig. De tablets zijn adaptief en bevorderen het zelfstandig en samenwerkend leren. Na het maken van de basisstof, gaat de leerling verder met het werk op zijn of haar eigen niveau. Dit betekent dat leerlingen die herhaling of uitdaging nodig hebben, dit ook krijgen via gemakkelijkere of moeilijkere opgaven.

Op de tablet kan de leerling ook aan de doelen van zijn leerjaar werken. Het kan zelf zien welke doelen al behaald zijn en zo zijn eigen ontwikkeling bijhouden. Nog nooit sloot een methode zo goed aan bij de ontwikkeling van uw kind!

De leerkracht ziet in één oogopslag welke leerlingen er voor de verlengde instructie in aanmerking komen en welke leerlingen de leerstof zelfstandig kunnen gaan maken. 
 

Werken met tablets is slechts één van de vele dingen die we doen!

 

 

Onze leerlingen:


 

- krijgen vanaf groep 4 tabletonderwijs,

- werken per jaar in meerdere projectweken

- werken ook in de ateliers,

- krijgen Engelse les vanaf de onderbouw van een native speaker,

- spelen de sterren van de hemel in de maandopeningen,

- krijgen Kanjertraining,

- gymmen met elkaar,

- krijgen tot en met groep 8 schrijfonderwijs,

- kunnen blind leren typen, 

- krijgen les uit de nieuwste methodes,

- kunnen goed zelfstandig werken en samenwerken

 

 

en bovendien:

 

- krijgen zij les van uiterst bekwame leerkrachten en een onderwijsassistente!

 

Want voor ONDERWIJS OP MAAT moet je op DEN BIEKûRF zijn!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de TSO button voor informatie en inschrijven van het overblijven.

 

 

 

 

 

O.B.S. Den Biekûrf Broeksestraat 4a 4269 VA Babyloniënbroek 0416-351622  |  info@denbiekurf.nl